Realitná kancelária Reality Exkluziv - predaj a prenájom nehnuteľností z okresu Lučenec, Levice, Rimavská Sobota, Poltár a okolie

Formulár - odstúpenie od Dohody/Zmluvy o sprostredkovaní predaja nehnuteľnosti


Tu si môžte stiahnuť vzor: Odstúpenie od Dohody/Zmluvy o sprostredkovaní predaja nehnuteľnosti  


Vzor: kopírovať:


 

........................................................................................................................................

 

.......................................................................................................................................

 

......................................................................................................................................

   Identifikačné údaje záujemcu, tel. kontakt, adresa  a typ nehnuteľnosti

 

 

Názov realitnej spoločnosti:

..................................................................

T.G. Masaryka 14/A ,

98401 Lučenec 

 

 

VEC: Odstúpenie od Dohody/zmluvy o sprostredkovaní predaja nehnuteľnosti:

 

 

   Týmto Vám oznamujem, že odstupujem od Dohody/zmluvy o sprostredkovaní predaja nehnuteľnosti, ktorú som ako

 

záujemca s Vami uzatvoril dňa:  ...........................................

 

 

podpísané v:  ...................................................  dňa:  .............................................

 

 

................................................                                                                                                                                                                                                                                     Záujemca  - podpis