Realitná kancelária Reality Exkluziv - predaj a prenájom nehnuteľností z okresu Lučenec, Brezno, Zvolen, Banská Bystrica, Levice a okolie

Formuláre - odstúpenie od Dohody o sprostredkovaní

 

Realitná spoločnosť Exkluzív s.r.o.

so sídlom: T.G. Masaryka 14/A , 98401 Lučenec. IČO:  43 938 591

 

 

 

                                                                                Identifikačné údaje záujemcu, nehnuteľnosti

 

                                                                                 ....................................................................

                                                                                

                                                                                 ...................................................................

 

                                                                                 ...................................................................

                                                                     

                                                                                 ...................................................................

 

 

 

VEC: Odstúpenie od Dohody o sprostredkovaní:

 

 

   Týmto Vám oznamujem, že odstupujem od Dohody o sprostredkovaní, ktorú som - ako

 

záujemca s Vami uzatvoril dňa:  ...........................................

 

 

 

V............................................  dňa:  .............................................

 

 

 

.........................................................

               Záujemca

 

 


 

Realitná spoločnosť Exkluzív 99 s.r.o.

so sídlom: T.G. Masaryka 14/A , 98401 Lučenec. IČO: 45559210

 

 

                                                                                Identifikačné údaje záujemcu, nehnuteľnosti

 

                                                                                 ....................................................................

                                                                                

                                                                                 ...................................................................

 

                                                                                 ...................................................................

                                                                     

                                                                                 ...................................................................

 

 

 

VEC: Odstúpenie od Dohody o sprostredkovaní:

 

 

     Týmto Vám oznamujem, že odstupujem od Dohody o sprostredkovaní, ktorú som - ako

 

záujemca s Vami uzatvoril dňa:  ...........................................

 

 

 

V............................................  dňa:  .............................................

 

 

 

.........................................................

               Záujemca