Realitná kancelária Reality Exkluziv - predaj a prenájom nehnuteľností z okresu Lučenec, Levice, Rimavská Sobota, Poltár a okolie

Cenník služieb Reality Exkluzív

 

 

Cenník: ,,Reality Exkluzív“  je záväzný a platný pre všetky nižšie vymenované spoločnosti:

 • Realitná spoločnosť Exkluzív s.r.o., so sídlom: T.G. Masaryka 14/A, 98401 Lučenec. IČO: 43 938 591. Spoločnosť zapísaná v obch. registri Okresného súdu B. Bystrica oddiel: Sro, vložka číslo: 14200/S (ďalej len ,,Reality Exkluzív“)
 • Realitná spoločnosť Exkluzív 99, s.r.o., so sídlom: T.G. Masaryka 14/A , 98401 Lučenec. IČO: 45 559 210. Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici, oddiel: Sro, vložka: 18261/S (ďalej len ,,Reality Exkluzív“)
 • Exkluzív, s.r.o., so sídlom: T.G. Masaryka 14/A , 98401 Lučenec. IČO: 46 076 654. Spoločnosť zapísaná v obch. registri Okresného súdu v Banskej Bystrici, oddiel: Sro, vložka: 19911/S (ďalej len ,,Reality Exkluzív“)

 

 

Provízia za sprostredkovanie predaja, kúpy, prenájmu nehnuteľnosti je individuálne dohodnutá vždy vopred pred podpisom zmluvy o sprostredkovaní medzi sprostredkovateľom (,,Reality Exkluzív“) a záujemcom o službu  realitnej kancelárie (klientom). Províziu účtujeme vždy len jednej strane (len záujemcovi o kúpu alebo len záujemcovi o predaj/prenájom nehnuteľnosti).

V ,,Zmluve o sprostredkovaní predaja/kúpy/prenájmu nehnuteľnosti“ sú špecifikované všetky služby, úkony a poplatky dojednané vždy vopred vrátane dohodnutej výšky provízie.

Záujemca si môže aj individuálne vybrať alebo rozšíriť/doplniť jednotlivé služby, úkony, poplatky a dohodnúť to vopred v:  ,,Zmluve o sprostredkovaní predaja/kúpy/prenájmu nehnuteľnosti“ podľa svojich potrieb a požiadaviek. 

Podrobnejšie o poskytovaných službách:

 • aktívne vyhľadávanie záujemcov o kúpu/predaj/prenájom vhodnej nehnuteľnosti
 • vypracovanie fotodokumentácie, prezentácia a inzercia nehnuteľnosti na firemnej web stránke a partnerských realitných weboch
 • obhliadky (napríklad: záujemca o kúpu/prenájom, znalec, stavebná firma, podľa potreby...)
 • zabezpečenie návrhu rezervačnej zmluvy
 • zabezpečíme vyhotovenie písomného návrhu budúcej kúpnej zmluvy
 • zabezpečíme vyhotovenie návrhu kúpnej zmluvy s návrhom na vklad...
 • úhrada základného správneho poplatku pri podaní návrhu na vklad
 • úhrada poplatkov spojených s úradným overením podpisov predávajúcich a kupujúcich na prevodových zmluvách určených  na úradné účely
 • prebratie/odovzdanie nehnuteľnosti, spísanie preberacieho protokolu
 • asistenčné služby – môžeme ušetriť Váš čas pri prepise energií a služieb... (elektrárne, plynárne, vodárne, správca - bytov, kataster, mesto..., podľa potrieb a požiadaviek klienta)

 

Cenník individuálnych služieb, úkonov  (neúčtujeme klientom, ktorí majú tieto služby zahrnuté v: 

,,Zmluve o sprostredkovaní predaja/kúpy/prenájmu nehnuteľnosti")

 Potvrdenie- odhad   trhovej ceny   nehnuteľnosti

 Odhad trhovej ceny nehnuteľnosti, náhrada nákladov spojených   s obhliadkou v rámci okresu pôsobenia realitného makléra.

 Pri odhade viacerých nehnuteľností zľava/vopred dohodnutá cena  

 

50 € 

 Potvrdenie- odhad     trhovej ceny   nehnuteľnosti

 Odhad trhovej ceny nehnuteľnosti potrebný pri dedičstve,   rozvodoch... Ak sa majiteľ rozhodne predať svoju   nehnuteľnosť cez nás, dostane túto službu zadarmo!

0 €

ZADARMO

 Zabezpečenie návrhu   nájomnej zmluvy

 Náhrada nákladov súvisiacich s prípravou návrhu nájomnej   zmluvy, príprava podkladov, zmluvnej dokumentácie alebo   náhrada nákladov za odmenu pre advokátsku kanceláriu.

100 €

 Zabezpečenie návrhu   rezervačnej zmluvy

 Náhrada nákladov súvisiacich s prípravou návrhu rezervačnej   zmluvy, prípravu podkladov, zmluvnej dokumentácie.

50 €

 Zabezpečenie návrhu   budúcej kúpnej zmluvy

 Náhrada nákladov súvisiacich s prípravou návrhu budúcej   kúpnej   zmluvy, prípravu podkladov, zmluvnej dokumentácie   alebo náhrada nákladov za odmenu pre advokátsku kanceláriu.

 

100 €

 Zabezpečenie   návrhu                  kúpnej zmluvy   vrátane návrhu na vklad

 Náhrada nákladov súvisiacich s prípravou návrhu kúpnej   zmluvy,   prípravu podkladov, zmluvnej dokumentácie, náhrada   nákladov za odmenu pre advokátsku kanceláriu.

 300 €  

 Zabezpečenie dodatku     

 Náhrada nákladov súvisiacich s zabezpečením dodatku k návrhu   kúpnej zmluvy/budúcej kúpnej zmluvy, príprava podkladov,   zmluvnej dokumentácie,   náhrada nákladov   za odmenu pre advokátsku kanceláriu.   

  50 €      

 

Cenník je platný a schválený od 1.7.2016, ceny služieb sú uvedené vrátane DPH

 

 

 

 

                                                                                                    Róbert Moravčík - konateľ spoločnosti

                                                                                                     Realitná spoločnosť Exkluzív s.r.o.,

                                                                                                    Realitná spoločnosť Exkluzív 99 s.r.o.,

                                                                                                                   Exkluzív, s.r.o.,