Realitná kancelária Reality Exkluziv - predaj a prenájom nehnuteľností z okresu Lučenec, Brezno, Zvolen, Banská Bystrica, Levice a okolie

Cenník služieb Reality Exkluzív

 

 

Provízia za sprostredkovanie predaja, kúpy nehnuteľnosti:

 Cena nehnuteľnosti

 Výška provízie

 do 49.999 €

 5% z kúpnej ceny (minimálne 2000,-€ )

 od 50.000 € do 199.999 €

 4% z kúpnej ceny (minimálne 3000,-€ )

 nad 200.000 €

 3 % z kúpnej ceny (minimálne 5000,-€ )

V provízii sú zahrnuté/uhradené všetky služby, úkony a poplatky dohodnuté vždy vopred v: Zmluve o sprostredkovaní predaja/kúpy nehnuteľnosti. (Záujemca si môže aj individuálne vybrať alebo rozšíriť/doplniť jednotlivé služby, úkony, poplatky podľa svojich potrieb a požiadaviek). Podrobnejšie:

 • aktívne vyhladávanie záujemcov o kúpu/predaj vhodnej nehnuteľnosti
 • vypracovanie fotodokumentácie, prezentácia a inzercia nehnuteľnosti na firemnej web stránke a partnerských realitných weboch
 • obhliadky (napr. záujemca o kúpu, znalec, stavebná firma, podľa potreby...)
 • zabezpečenie návrhu rezervačnej zmluvy
 • zabezpečíme vyhotovenie písomného návrhu budúcej kúpnej zmluvy
 • zabezpečíme vyhotovenie návrhu kúpnej zmluvy s návrhom na vklad...
 • úhrada základného správneho poplatku pri podaní návrhu na vklad
 • úhrada poplatkov spojených s úradným overením podpisov predávajúcich a kupujúcich na prevodových zmluvách určených  na úradné účely
 • prebratie/odovzdanie nehnuteľnosti a spísanie preberacieho protokolu medzi predávajúcim a kupujúcim
 • asistenčné služby – môžeme ušetriť Váš čas pri prepise energií a služieb... (elektrárne, plynárne, vodárne, správca - bytov, kataster, mesto..., podľa potrieb a požiadaviek klienta)

 

Provízia za sprostredkovanie prenájmu nehnuteľnosti: záujemcovi o túto službu je účtovaná provízia

vo výške 1 mesačného nájmu (minimálne 150 €).

V provízii pri prenájme nehnuteľnosti sú zahrnuté nasledovné služby spojené s prenájmom :

 • aktívne vyhladávanie záujemcov 
 • vypracovanie fotodokumentácie, prezentácia a inzercia nehnuteľnosti
 • obhliadky
 • prebratie nehnuteľnosti a spísanie preberacieho protokolu medzi prenajímateľom a nájomcom ( podľa potrieb klienta)

 

Cenník individuálnych služieb, úkonov 

 (neúčtujeme klientom, ktorí majú tieto služby zahrnuté v Zmluve o sprostredkovaní predaja/kúpy nehnuteľnosti)

 Potvrdenie- odhad trhovej   ceny nehnuteľnosti

 Odhad trhovej ceny nehnuteľnosti, náhrada nákladov spojených   s obhliadkou v rámci obce/mesta pôsobenia realitného makléra

20 €

 Potvrdenie- odhad trhovej   ceny nehnuteľnosti

 Odhad trhovej ceny nehnuteľnosti, náhrada nákladov spojených   s obhliadkou v rámci okresu pôsobenia realitného makléra

 

50 € 

 Potvrdenie- odhad     trhovej ceny   nehnuteľnosti

 Odhad trhovej ceny nehnuteľnosti potrebný pri dedičstve,   rozvodoch... Ak sa majiteľ rozhodne predať svoju   nehnuteľnosť cez nás, dostane túto službu zadarmo!

0 €

ZADARMO

 Zabezpečenie návrhu   nájomnej zmluvy

 Náhrada nákladov súvisiacich s prípravou návrhu nájomnej   zmluvy, príprava podkladov, zmluvnej dokumentácie alebo   náhrada nákladov za odmenu pre advokátsku kanceláriu.

100 €

 Zabezpečenie návrhu   rezervačnej zmluvy

 Náhrada nákladov súvisiacich s prípravou návrhu rezervačnej   zmluvy, prípravu podkladov, zmluvnej dokumentácie.

50 €

 Zabezpečenie návrhu   budúcej kúpnej zmluvy

 Náhrada nákladov súvisiacich s prípravou návrhu budúcej   kúpnej   zmluvy, prípravu podkladov, zmluvnej dokumentácie   alebo náhrada nákladov za odmenu pre advokátsku kanceláriu.

 

100 €

 Zabezpečenie   návrhu                  kúpnej zmluvy   vrátane návrhu na vklad

 Náhrada nákladov súvisiacich s prípravou návrhu kúpnej   zmluvy,   prípravu podkladov, zmluvnej dokumentácie, náhrada   nákladov za odmenu pre advokátsku kanceláriu. Konečná   suma v závisí od náročnosti prípadu, je vždy dohodnutá vopred.

 300 €  

 Zabezpečenie dodatku     

 Náhrada nákladov súvisiacich s zabezpečením dodatku k návrhu   kúpnej zmluvy/budúcej kúpnej zmluvy, príprava podkladov,   zmluvnej dokumentácie,   náhrada nákladov   za odmenu pre advokátsku kanceláriu.   

  50 €      

 

Cenník je platný a schválený od 1.7.2016

Cenník: Reality Exkluzív  je záväzný a platný pre všetky nižšie vymenované spoločnosti:

 

 • Realitná spoločnosť Exkluzív s.r.o., so sídlom: T.G. Masaryka 14/A, 98401 Lučenec. IČO: 43 938 591. Spoločnosť zapísaná v obch. registri Okresného súdu B. Bystrica oddiel: Sro, vložka číslo: 14200/S (ďalej len ,,Reality Exkluzív“)
 • Realitná spoločnosť Exkluzív 99 s.r.o., so sídlom: T.G. Masaryka 14/A , 98401 Lučenec. IČO: 45 559 210. Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici, oddiel: Sro, vložka: 18261/S (ďalej len ??Reality Exkluzív“)
 • Exkluzív, s.r.o., so sídlom: T.G. Masaryka 14/A , 98401 Lučenec. IČO: 46 076 654. Spoločnosť zapísaná v obch. registri Okresného súdu v Banskej Bystrici, oddiel: Sro, vložka: 19911/S (ďalej len ,,Reality Exkluzív“)

 

 

                                                                                                    Róbert Moravčík, konateľ spoločnosti

                                                                                                     Realitná spoločnosť Exkluzív s.r.o.,

                                                                                                    Realitná spoločnosť Exkluzív 99 s.r.o.,

                                                                                                                   Exkluzív, s.r.o.,