Realitná kancelária Reality Exkluziv - predaj a prenájom nehnuteľností z okresu Lučenec, Levice, Rimavská Sobota, Poltár a okolie

Späť

Pozor na hotovostné platby pri obchode s nehnuteľnosťou !

Publikované dňa: 20.8.2017

Pokus zabrániť daňovým únikom, snaha mať kontrolu nad predajom nehnuteľností alebo len prísny zákon plný zbytočných obmedzení? Nech to je akokoľvek, porušiť zákaz platiť pri obchode s nehnuteľnosťami v hotovosti viac, ako je dovolené, sa vôbec nevypláca.

Zákon o obmedzení platieb v hotovosti (zákon č. 394/2012 Z.z.) vstúpil do platnosti počnúc 1.januárom 2013. Jeho znenie sa vo veľkom dotklo aj obchodovania s nehnuteľnosťami, pri ktorých sa vyplácajú sumy rádovo v desaťtisícoch až státisícoch eur. Tie boli často uhrádzané v hotovosti, čo sa po prijatí tejto zmeny radikálne obmedzilo.

Maximálna povolená hotovosť je 15 000,-€

Je to už piaty rok, čo je pri obchodovaní s nehnuteľnosťami povolené narábať s maximálnou hotovosťou 15 000,-€ ( za podmienky, že celková cena nehnuteľnosti je do 15 000,-€).  Zákon je striktný a akékoľvek prevýšenie tejto hranice trestá vysokými sankciami až do 10 000,-€. Cieľom je dosiahnuť to, aby sa platby za nehnuteľnosti uhrádzali bankovými prevodmi a znížilo sa tak riziko nárastu nezdanených realitných obchodov.

Pri podnikateľoch sú obmedzenia prísnejšie

Hranica 15 000,-€ s pokutou 10 000,-€ za porušenie zákazu platí len pri fyzických osobách, ktoré nepodnikajú. Právnické osoby a živnostníci musia prijatím tohto zákona znášať ešte prísnejšie pravidlá, ktoré by ich v prípade priestupku mohli zruinovať. V takom prípade dosahuje možná sankcia do 150 000,-€ a jej uplatnenie sa týka každého podnikateľa, ktorý v hotovostnom styku použije viac ako 5 000,-€.

Zákon porušia obe zúčastnené strany

Zákon nezabúda ani na najmenší detail, pretože v prípade priestupku postihuje obe zúčastnené strany, predávajúceho aj kupujúceho. Z jeho znenia vyplýva, že v prípade porušenia zákazu je sankcionovaný ten, kto odovzdá platbu v hotovosti prevyšujúcu 15 000,-€ (pri podnikateľoch 5 000,-€), aj ten, kto prijme platbu v hotovosti prevyšujúcu 15 000,-€ (pri podnikateľoch 5 000,-€). 

Definovanie hotovostných platieb podľa zákona: „Odovzdanie bankoviek alebo mincí v hotovosti v mene euro alebo bankoviek alebo mincí v hotovosti v inej mene odovzdávajúcim a prijatie tejto hotovosti príjemcom.“

Pozor na časté chyby pri využívaní hotovosti:

Záloha v hotovosti, zvyšok na účet – Najviac sankcií udelia pracovníci daňového úradu dohliadajúci na rešpektovanie tohto zákona kupujúcim, ktorí vyplatili zálohu vo výške do 15 000,-€, resp. 5 000,-€ v hotovosti a zvyšok poslali predávajúcemu na účet. Smerodajná je však celá suma, z ktorej sa vypočítava povolená hranica. 

Opakovaná úhrada hotovosti – Častej chyby ohľadom porušenia tohto zákazu sa dopúšťajú aj kupujúci, ktorí uhradia kúpnu cenu postupne po častiach. Pri každej splátke použijú čiastku do 15 000,-€, resp. 5 000,-€  pri podnikateľoch, čo však zákon neospravedlňuje. Dôležitá je celková kúpna cena nehnuteľnosti, bez ohľadu na to, či išlo o jednorazovú alebo viacnásobnú platbu. 

Problémom je aj neznalosť bánk – Nie je nezvyčajné, že pri žiadaní o hypotéku s pomerom LTV menším ako je celková obstarávacia cena nehnuteľnosti, dôjde takisto k porušeniu tohto zákazu. Nie všetci pracovníci banky, či finanční sprostredkovatelia totiž poznajú tento zákon a preto žiadateľov neupozornia, že aj keď budú úver čerpať účtom, zvyšnú časť nesmú uhradiť v hotovosti, ak súhrnná čiastka kúpnej ceny presiahne spomínanú povolenú hranicu!

V snahe uzavrieť transparentný obchod s nehnuteľnosťou môžete osloviť realitnú kanceláriu schopnú upozorniť vás na akékoľvek obmedzenia. Spoločnosť Reality Exkluzív vám pomôže s celým priebehom obchodu bez toho, aby vám kvôli neznalosti zákona hrozili nejaké sankcie. Potom si môžete užívať kúpenú nehnuteľnosť alebo peniaze z predaja bez zbytočných pokút.

Text : Róbert Bosák